Работят отлично и последователно. Не се налага да им даваме обратна връзка всеки път, тъй като качеството на работата им е винаги на много високо ниво и нямаме никакви оплаквания или забележки. Продължавайте все така!